Skip to main content

Veel kennis op het gebied van Facility, ARBO, Vertrouwenspersoon, Management en BHV

Verklaring Logo

Logo Waverijn.com

Waverijn.com = naam oprichter
Rood staat voor proactief
Blauw staat voor degelijk en betrouwbaar
Zwart staat voor duidelijkheid en no-nonsens

Veel kennis en ervaring

Waverijn.com is ontstaan na een grote reorganisatie in de farmaceutische industrie alsmede in de thuiszorg wereld. De reden waardoor er veel kennis op het gebied van Facility, ARBO, Vertrouwenspersoon, Management en BHV in de Waverijn.com organisatie is ingestroomd.

Medewerkers van Waverijn.com beschikken over veel kennis en ervaring. Daarnaast zijn ze op de diverse vakgebieden gecertificeerd bij VCA, KIWA en CRP. De klant en cliënt is verzekerd van medewerkers die up-to-date zijn en over parate kennis beschikken. Waverijn.com combineert theorie met praktijk

Arbo

Waverijn.com maakt een complete RI&E (risico Inventarisatie en Evaluatie) en voorziet deze van een z.g Plan van Aanpak (PvA). Hierin worden verbeterpunten opgetekend én de functionaris die verantwoordelijk is voor uitvoering.

Bedrijfshulpverlening

Waverijn.com heeft ruime ervaring met het opzetten van BHV organisatie in het eigen bedrijf. Het trainen en begeleiden van medewerkers is bij Waverijn.com in goede handen.

Facilitair

Het opzetten van een facilitaire afdeling is een complex gebeuren. Waverijn.com helpt u door met alle stakeholders aan tafel te gaan en in overleg met MT & Directie u een pasklaar voorstel te presenteren.

Management

Waverijn.com kan u ontzorgen. Bijvoorbeeld bij tijdelijke vervanging van een manager i.v.m. ziekte, vakantie of zwangerschapsverlof. Het tijdelijk inhuren van een medewerker van Waverijn.com zorgt voor continuïteit van een afdeling en bedrijfsvoering.

Preventie

Waverijn.com geeft u adviezen die op maat worden opgesteld. Op uw onderneming en uw medewerkers dus. Desgewenst kunnen medewerkers ook door Waverijn.com worden opgeleid.

Vertrouwenspersoon

Waverijn.com stelt u vertrouwenspersonen beschikbaar om met uw medewerkers in gesprek te gaan. De gesprekken kunnen zowel binnen u eigen onderneming plaatsvinden maar, indien gewenst, ook op een locatie van Waverijn.com.

Vanuit de praktijk

De farmaceutische industrie en de thuiszorg. De twee werkterreinen waar preventiemedewerker Jaap Waverijn expert in is. In beide branches voerde hij dezelfde functie uit, maar dat het werk zo totaal verschillend zou zijn, had hij van te voren niet kunnen inschatten. Hij geeft een kijkje in de twee werelden.

Bron: Een artikel van Jaap Waverijn op de website werkenveiligheid.nl.