Skip to main content

Gratis energieadvies ligt op straat

geldWat hebben energiebesparing en arbeidsomstandigheden met elkaar te maken? Alles, vindt arbo-deskundige Jaap Waverijn. Energiebesparing is volgens hem winst voor de werkgever, voor de werknemer én voor de toekomst.

"Het geld ligt op straat", zegt Jaap Waverijn. "Je hoeft het alleen maar op te rapen. Wat ik maar wil zeggen: sommige zaken zijn makkelijk verdiend."

Waverijn doelt op energiebesparing. "De kachel al een uurtje voor het naar bed gaan lager zetten, de gloeilampen vervangen door spaar- of ledlampen... En wat thuis geldt, geldt ook op het werk. Alleen staan we daar vaak onvoldoende bij stil. Energiebesparing op het werk is belangrijk voor de werkgever, en daarmee ook voor de werknemer. Net als  bijvoorbeeld aandacht voor goede arbeidsomstandigheden: die zijn in het belang van de werkgever én de werknemer."

"Vorig jaar was ik betrokken bij een milieuproject van een farmaceutisch bedrijf dat de verlichting van de werkruimten centraal regelde. Maar niet alle ruimten waren iedere dag bezet. Het omzetten van de centrale  aansturing naar een lichtschakelaar per ruimte leverde een energiebesparing op van bijna 2.500 euro per jaar. Door tegelijkertijd een bewustzijnscampagne onder het personeel te starten over energiegebruik, is waarschijnlijk een veelvoud bespaard. Bezuinigen op energie is al met al makkelijker dan menigeen denkt. Het geld ligt in dit opzicht inderdaad op straat, mede omdat energie schaars en dus duur is. En het is nog goed voor het milieu ook."

"Energie besparen is een uitdaging voor ons allemaal en zou  daarom op de agenda van het werkoverleg in ieder bedrijf moeten staan. Informeer daarom ook eens binnen jouw organisatie hiernaar bij de arbo-adviseur of  preventiemedewerker. Zij zijn vaak goed op de hoogte van de mogelijkheden en kunnen gericht adviseren", zo luidt het gratis advies van Waverijn. <